Osmanlı İmparatorluğunda Dışişleri

Osmanlı İmparatorluğunda 1836 senesine kadar Dışişleri Bakanlığının olmadığını biliyor musunuz? Osmanlı tarihinde Dışişleri ile işler, üç ayrı devirde, üç ayrı şekilde yapılmıştır: 1300 den 1650 ye kadar Nişancı, 1650-1836 arası Reis Efendi veya Reis-ül Küttap (Katiplerin Reisi) dışişlerini yürütmüş veya yürütmeye çalışmıştı… 1836-1918 arası nihayet Hariciye Nezareti yani Dışişleri Bakanlığı Şimdi isterseniz bu terimlere bir […]

Devamını Oku