Hristiyanlık ve Süryaniler

Antakya Süryani Kilisesi, ilk kurulduğu dönemlerde coğrafi konum itibarıyla Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi olarak iki kola ayrılmıştır. Pers Hükümdarlığı’ nın sınırları içinde yaşayan Süryaniler Doğu Kilisesi’ ni; Roma İmparatorluğu’ nda yaşayanlar ise Batı Kilisesi’ ni oluşturuyordu. Ancak bir birlik anlayışı içinde faaliyetlerini yürüten Kilise’ nin içinde iki nedenden dolayı anlaşmazlıklar çıktı. Bu nedenlerden birincisi, […]

Devamını Oku